Tikai oktobrī: tiesībzinātņu studentiem “Jurista Vārds” bez maksas

2020. gada 13. oktobris

Foto: Santa Koha. Stends ar žurnāla "Jurista Vārds" jaunākajiem - 13. oktobra - laidieniem Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

Turpinot “Jurista Vārda” redakcijas iedibināto tradīciju, arī šoruden Latvijas tiesiskās sistēmas izaugsmei veltītā žurnāla eksemplāri aizceļos pie studentiem vairākās Rīgas un reģionālajās augstskolās. 

Šodien un turpmākās divas oktobra otrdienas (tas ir, 20.10. un 27.10.) žurnāla “Jurista Vārds” redakcija ar tā izdevēja - VSIA “Latvijas Vēstnesis” - atbalstu nolūkā iepazīstināt topošos tiesībniekus ar izdevuma saturu piedāvā iespēju saņemt noteiktu skaitu jaunāko žurnālu eksemplāru. Kopumā ik nedēļu studentiem ar augstskolu starpniecību bez maksas būs pieejami 600 “Jurista Vārda" eksemplāri. 

Savukārt oktobra pirmajā otrdienā, 6. oktobrī, LU Juridiskās fakultātes stendā izdevējs nogādāja ievērojamu izlasi ar "Jurista Vārda" 2020. gada laidieniem – tā kā žurnāla publikācijas ir aktuālas ilgtermiņā, arī šie eksemplāri būs interesanti un noderīgi ikvienam studentam tieslietu apguvē.  

"Jurista Vārds" bez maksas būs pieejams šādās Latvijas augstskolās:  

  • Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē;  
  • Biznesa augstskolā “Turība”;  
  • Rīgas Stradiņa universitātē;  
  • Baltijas Starptautiskajā akadēmijā;  
  • Juridiskajā koledžā;  
  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā;  
  • Daugavpils Universitātē;  
  • Valsts policijas koledžā;  
  • Rīgas Juridiskajā augstskolā.  

Studentu ievērībai  

Katrā no augstskolām ik otrdienu būs pieejams noteikts žurnāla eksemplāru skaits, kas līdz nākamajai otrdienai vairs netiks papildināts.  

(!) Atgādinām, ka oktobrī ir iespēja abonēt "Jurista Vārdu" par izdevīgu cenu: jebkurš žurnāla abonementa veids 2020. gadam − ar 10 EUR atlaidi!   


Par “Jurista Vārdu” 

Nedēļas žurnāls „Jurista Vārds” ir lielākais periodiskais, specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā. Tas šobrīd ir lielākais un nozīmīgākais Latvijas juristu neklātienes domu apmaiņas forums un profesionālās tālākizglītības instruments, kā arī būtiskākais informācijas avots par norisēm tieslietās. “Jurista Vārds” ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas. 


Papildinformācijai: 
Santa Koha 
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” 
Digitālās komunikācijas speciāliste 

T.: +371 67310675 
Mob.: +371 29672420 
santa.samite@lv.lv 
www.lv.lv