Valsts prezidenta rīkojums publicēts „Latvijas Vēstneša” speciālizdevumā

2011. gada 29. maijs

Foto: Māris Kaparkalējs

Sagatavoja  VSIA „Latvijas Vēstnesis”

Svētdien, 29. maijā, izdots oficiālais laikraksts „Latvijas Vēstnesis” (Nr. 83 (4481)), kurā publicēts Valsts prezidenta Valda Zatlera rīkojums Nr.2 „Par Saeimas atlaišanas ierosināšanu” un Valsts prezidenta raksts Nr. 206 Centrālajai vēlēšanu komisijai.

Oficiālajā izdevumā publicēta arī Valsts prezidenta uzruna, Saeimas atlaišanas procesa juridiskā analīze un citi materiāli. Atbilstoši piegādātāju - „Latvijas Pasta” un abonēšanas centra „Diena” - darba grafikam „Latvijas Vēstneša” speciālizlaidums abonentiem tiks piegādāts pirmdien, 30.maijā.

Oficiālā izdevuma e-versija (informatīvs statuss) pieejama bez maksas internetā www.vestnesis.lv.

Atgādinām, ka "Latvijas Vēstnesis" iznāk valsts valodā A3 formātā četras reizes nedēļā – otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien – un nepieciešamības gadījumā arī citās dienās. Laikraksta apjoms ir atkarīgs no publicējamo dokumentu skaita un apjoma un publicēšanas steidzamības. Šodien tam ir 8 lappuses.

2010. gadā iznākuši 206 oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” laidieni. Pērn izsludināti 411 likumi un 1245 MK noteikumu un instrukcijas. Kopumā aizvadītajā gadā oficiālajā izdevumā publicēti 4063 dokumenti un 96 534 paziņojumi jeb sludinājumi.  Salīdzinājumam:
2009.gadā publicēti 5000 dokumentu, t. sk. 481 likums un 1677 Ministru kabineta noteikumi un instrukcijas;
2008.gadā - 4425 dokumenti, t.sk. 337 likumi un 1120 MK noteikumi un instrukcijas.

Uzziņai

  • Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" (kapitāla daļa turētāja – Tieslietu ministrija):
    1) izdod LR oficiālo izdevumu „Latvijas Vēstnesis” (oficiālā publikācija) un uztur tā bezmaksas informatīvo versiju www.vestnesis.lv;
    2) attīsta tiesību aktu vortālu www.likumi.lv. Šī vietne piedāvā pilnīgu un sistematizētu LR normatīvo aktu datubāzi ar plašām dokumentu atlases iespējām, nodrošinot normatīvo aktu tekstus ar tajos iestrādātiem grozījumiem jeb tā sauktās konsolidētās redakcijas. Saturs sabiedrībai pieejams bez maksas.
  • „Latvijas Vēstneša” datubāzu uzturēšana notiek atbilstoši starptautisko standartu ISO 9001:2008 (vadības sistēma) un ISO 27001:2005 (informācijas drošība) prasībām.
  • Oficiālā publikācija ir valstiski noteikta informācija, ar kuras izziņošanu sabiedrībai iestājas noteiktas tiesiskās sekas (nosacīti to var iedalīt divās daļās: normatīvie akti un paziņojumi (sludinājumi), ko valsts noteikusi kā obligāti publicējamus). Normatīvie akti (likumi, Ministru kabineta noteikumi) nevar stāties spēkā, kamēr tie nav oficiāli izsludināti. Kopš 1993. gada Latvijā šī oficiālās publikācijas funkcija tiek īstenota, oficiālo informāciju publicējot izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
  • Latvija plāno ieviest oficiālu e-publikāciju, - to paredz Oficiālo publikāciju likuma projekts.

Papildinformācijai:
Ilze Apine,
T.: +371 67313091
www.lv.lv
Ilze.apine@lv.lv
 twitter.com/portals_lvlv