Valsts prezidents izsludina 14 likumus, arī Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu

2020. gada 22. jūnijs

Šodien, 22. jūnijā, Valsts prezidents Egils Levits oficiālajā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” papildu laidienā Nr. 119C izsludinājis Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,  Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likumu un vēl 12 citus likumus.

Kopumā oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” pirmssvētku laidienā izsludināti 14 likumi un publiskots izvērsts Valsts prezidenta paziņojums Nr. 12 “Par administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu”. 

Daļa tiesību aktu ir likumu grozījumu, taču trīs ir jauni likumi:

 1. “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”: https://www.vestnesis.lv/ta/id/315654
  Likums nosaka administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas un administratīvā centra noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvotās vietas statusa noteikšanas, apdzīvoto vietu uzskaites kārtību un institūciju kompetenci šajos jautājumos.
  Iedzīvotāju kopīgās identitātes stiprināšanai un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai un ilgtspējīgai attīstībai pilsētu un pagastu piederību latviešu vēsturiskajām zemēm — Vidzemei, Latgalei, Kurzemei, Zemgalei un Sēlijai — regulē atsevišķs likums.

 1. “Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likums”: https://www.vestnesis.lv/ta/id/315658
  Tā mērķis ir nodrošināt Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu kā Latvijas nacionālās neatkarības izcīnīšanas, valstiskās identitātes un nacionālās pašapziņas simbolu un Latvijas tautas svētvietu saglabāšanu un tām atbilstošas cieņas izrādīšanu.

 2. “Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums”:  https://www.vestnesis.lv/ta/id/315656
  Tā mērķis ir sekmēt stabilu, drošu un uzticamu starpniecības pakalpojumu sniegšanu, kā arī novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu, izmantojot tādus nekustamā īpašuma darījumus, kuros sniegti starpniecības pakalpojumi.

Likumu oficiālās publikācijas pieejamas “Latvijas Vēstnesī” (vestnesis.lv). Lai tiesību akti stātos spēkā, tie noteiktos termiņos ir jāizsludina oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (vestnesis.lv). Oficiālais izdevums iznāk darba dienās un, ja nepieciešams, arī brīvdienās. 

 

Par oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis” 
“Latvijas Vēstnesis” publicētā informācija ir oficiālā publikācija - publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicētu tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu. Vestnesis.lv ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas.

Papildinformācijai:

llze Apine
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un projektu vadības daļas vadītāja
T.: +371 67313091
Ilze.apine@lv.lv