Valststiesību dienā diskutēs par pašvaldību vietu un lomu izpildvarā

2013. gada 29. oktobris

7. novembrī notiks gadskārtējā valststiesību attīstībai Latvijā veltīta konference „Valststiesību diena”. Šogad konferences galvenā tēma būs „Pašvaldību vieta un loma izpildvarā”. Informatīvais atbalstīt`js: žurnāls "Jurista Vārds".

Konference ik gadu pulcē kopā tiesību zinātniekus un praktiķus, lai no dažādiem skatu punktiem diskutētu par būtiskiem un problemātiskiem Latvijas tiesību sistēmas jautājumiem, tādējādi sniedzot ieguldījumu šo problēmu tālākā risināšanā. Konferences mērķis ir arī veicināt savstarpējos kontaktus un sadarbību starp tiesībzinātnieku akadēmisko vidi un izpildvaru īstenojošajiem praktiķiem, lai vecinātu tiesiski korektu juridisko problēmu risinājumus aktuālos problēmjautājumos.

Ar priekšlasījumiem konferencē uzstāsies pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Universitātes, Valsts prezidenta Ekspertu pārvaldības pilnveides grupas, Ogres novada domes, Rīgas domes, Latvijas lielo pilsētu asociācijas, Tieslietu ministrijas un sabiedriskās politikas centra "Providus".

  • Konference notiks Latvijas Universitātes Mazajā aulā. Sākums plkst.10.00.
  • Rīkotāji aicina interesentus pieteikties konferencei līdz 5.novembrim, nosūtot savu kontaktinformāciju uz e-pasta adresi: publiclaw@tm.gov.lv.
  • Dalība konferencē ir bez maksas.

Konferenci organizē Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un žurnālu "Jurista Vārds".

Pēc Tieslietu ministrijas informācijas