VIDEO: Satversmes komentāri – nacionāla vērtība. Atvērts jauns izdevums

2017. gada 1. jūnijs

Foto: Boriss Koļesņikovs. No kreisās: Ministru prezidents Māris Kučinskis, VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētāja Daina Ābele, Valsts prezidents Raimonds Vējonis, bijušais Valsts prezidents Guntis Ulmanis.

 Tuvojoties valsts simtgadei, klajā nākusi jau ceturtā, paredzams, ka priekšpēdējā, Latvijas Republikas Satversmes komentāru grāmata. Tā sniedz plašu zinātnisku skaidrojumu par Valsts prezidenta un Ministru kabineta pilnvarām, funkcijām un tiesībām.

“Satversmes tēvi, radod šo mūsu valstij un tautai svarīgo dokumentu, katrā pantā ir ielikuši lielu vērtību. Mums to skaidrojot ir nepieciešamas vairākas grāmatas. Tātad – tiešām šis darbs ir ļoti, ļoti pamatīgs,” pateicībā par ieguldīto darbu grāmatas atvēršanas pasākumu ievada Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

“Esmu patiešām gandarīta par iespēju sadarboties ar Latvijas redzamākajiem valststiesību zinātājiem šajā Satversmes komentāru projektā, kas aizsākts 2009. gadā.

“Latvijas Vēstneša” darbinieki vienmēr apzinājušies savu misiju: turpināt priekšteča – oficiālā laikraksta “Valdības Vēstnesis” – iedibinātās tradīcijas un stiprināt valstiskumu, sniedzot nepastarpinātu un objektīvu informāciju.

Arī iesaisti šajā projektā noteica mūsu izpratne par oficiālā izdevēja būtību un sūtību. Šī grāmata ir veltījums Latvijas un līdz ar to arī “Vēstneša” simtgadei. Domāju, ka valsts kapitālsabiedrības resursu ieguldīšana šādā projektā ir atbilstošs publisko resursu pielietojums valsts pamatu stiprināšanā.

Pieminēšanas vērts ir arī vēsturiskais konteksts – pirms 100 gadiem tieši Rīgas pilī atradās toreizējā oficiālā izdevuma "Valdības Vēstneša" redakcija. Latvijas Republikas Satversmes pirmā oficiālā publikācija – 1922. gada 30. jūnija “Valdības Vēstnesī" (Nr. 141) – iespiešanai sagatavota pilī," grāmatas atvēršanas pasākumu un tā norises vietas simbolismu ieskicē oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētāja Daina Ābele.

“Konstitūcija – tas ir valsts pamatlikums, sabiedriskais līgums, kas apvieno visus pilsoņus un nosaka pašas sabiedrības un valsts pamatus”, grāmatas priekšvārdā raksta LU zinātniskā projekta vadītājs, profesors, Dr.iur. Ringolds Balodis. “Kas vēl uzskatāmāk atklāj mūsu pamatlikuma skopo vārdu dziļumu un mūsdienīgumu kā skaidrojumi, kas komentāru grāmatās ir desmitiem lapaspušu gari!?”

Tikko izdotajā grāmatā komentētas divas Satversmes nodaļas: III nodaļa “Valsts prezidents” un IV nodaļa “Ministru kabinets”. Izdevumu padara īpašu fakts, ka atkārtoti komentēta nodaļa par valdību, kā arī ietverta Latvijas valdību statistika ar valdību un premjeru fotoattēliem. Nodaļas par Valsts prezidentu komentāri savukārt ir unikāls materiāls, jo pirmo reizi visaptveroši analizētas Latvijas valsts galvas pilnvaras, funkcijas un tiesības.

Līdz ar šo izdevumu no astoņām Satversmes nodaļām būs jau komentēts Satversmes ievads un Satversmes I, III, IV, VI, VII un VIII nodaļa. Atlikušas vēl divas, kas ir par parlamenta darbu, – II nodaļa “Saeima” un V nodaļa “Likumdošana”.

Darbs pie pēdējo nodaļu komentēšanas jau ir uzsākts, apliecina R. Balodis, kas dod pamatu cerībai, ka Latvijas valsts konstitūcija pilnībā tiks zinātniski izskaidrota.

Komentāri ir kā izziņas avots par Satversmes normām, kas noder, saskaroties ar to praktisku pielietojumu. Tādi tiek rakstīti arī citās valstīs, kurās konstitūcija ir daudz plašāka un paskaidrojošāka nekā Latvijā.

 

Papildinformācijai:
Santa Sāmīte
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Komunikācijas speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 29672420
santa.samite@lv.lv
www.lv.lv