Vietnē Likumi.lv pieejama jaunā starptautisko līgumu datu bāze

2014. gada 1. jūlijs

Foto: Ārlietu ministrija Atvēršanas pasākumā piedalījās Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs (pirmais no labās), Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina un Starptautisko publisko tiesību nodaļas vadītāja Sandra Vīgante, kā arī oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” attīstības projektu vadītājs Artis Trops.

1.jūlijā valsts tiesību aktu vietnē Likumi.lv ir atklāta jauna starptautisko līgumu datu bāze, kurā pakāpeniski tiks sistematizēti visi Latvijai saistošie starptautiskie līgumi. Tā ir pieejama jaunā kvalitātē ar plašākām dokumentu atlases iespējām.


Šodien, 1.jūlijā, Ārlietu ministrijā notika pasākums, kurā plašsaziņas līdzekļu pārstāvji tika iepazīstināti ar valsts tiesību aktu vietnē Likumi.lv izstrādāto jauno starptautisko līgumu datu bāzi.

Pasākumu atklāja Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs, kurš norādīja, ka šī projekta rezultātā ikvienam Latvijas sabiedrības loceklim un ārvalstniekiem būs iespējams daudz vieglāk orientēties Latvijas starptautiskajās saistībās. „Latvija turpina kļūt digitāla,” izsakot pateicību par lielisko sadarbību Tieslietu ministrijai un oficiālajam izdevējam „Latvijas Vēstnesis”, uzsvēra Ārlietu ministrijas valsts sekretārs.

Pasākumā arī piedalījās Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina un  Starptautisko publisko tiesību nodaļas vadītāja Sandra Vīgante, kā arī oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” attīstības projektu vadītājs Artis Trops.

 „Tas ir ļoti nozīmīgs un ilggaidīgs notikums” uzsvēra Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina, paužot  gandarījumu par kopīgā projekta publiskošanu un tā informatīvo pienesumu sabiedrībai kopumā un juristu kā profesionāļu, kuriem ir specifiskas profesionālās prasības, darba vajadzību nodrošināšanā. Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības – šīs Latvijas Republikas Satversmes 90.pantā  noteiktās indivīda tiesības vienlaikus paredz arī valsts atbildību gādāt par to, lai iedzīvotājiem būtu ērti, saprotami un vienkārši pieejama tiem saistošā informācija.

Ideja vienuviet koncentrēt un sistematizēt gan nacionālos tiesību aktus, gan Latvijai saistošos starptautiskos līgumus, radusies pirms vairākiem gadiem un tagad arī īstenota, apvienojot idejisko uzstādījumu un mūsdienu tehniskās iespējas, priekšvēsturi raksturoja Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Starptautisko tiesību nodaļas vadītāja Sandra Vīgante. „Starptautiskie līgumi bija  pieejami arī līdz šim. Protams, ja vien zināja, kur meklēt. Vienlaikus pat juristiem, kas ir speciālisti darbā ar tiesību aktiem, nereti tas radīja sarežģījumus,” - tā S.Vīgante.  Īpašais ieguvums ir gan datu bāzes izvietojums vietnē Likumi.lv, gan tās piedāvātās papildu iespējas dokumentus atlasīt pēc dažādiem kritērijiem, gan datu kvalitātes garantija, ko to sistematizācijā nodrošina speciālisti.

Atvērtā līguma labajā pusē izvietota „Tiesību aktu pase” ar raksturojošiem datiem, kas pilda ne vien inform,atīvu, bet arī funkcionālu lomu, lietotāju iespējas ieskicēja oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” Attīstības projektu vadītājs Artis Trops. Piemēram, dokumenta valodas simbolizē ikonas – karodziņi, kas piedāvā atvērto skatu pārslēgt no latviešu valodas uz angļu (daudzpusējo līgumu gadījumā) vai jebkuru citu attiecīgās otras valodas skatu (divpusējo līguma gadījumā).

 

Par datu bāzi

Sistematizēti starptautiskie līgumi ir pieejami brīvi un bez maksas vietnē Likumi.lv – to nosaka likums „Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”. Vietnes sākumlapā sadaļā TIESĪBU AKTI PĒC VEIDA ir izeja uz sadaļu „Starptautiskie līgumi”.  

Informācija par Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām ir pieejama arī ārvalstniekiem, jo tie var izmantot jaunu iespēju - sadaļas „Starptautiskie līgumi” pamatskatu arī angļu valodā.

Tātad turpmāk visi pēc 2014.gada 1.jūlija noslēgtie un sistematizētie starptautiskie līgumi ir pieejami vietnē Likumi.lv , bet iepriekš noslēgto starptautisko līgumu apstrāde atbilstoši jaunajām prasībām turpinās, šobrīd ir sistematizēti jau vairāk nekā 600 līgumi.

Saskaņā ar likumu darbs pie datubāzes satura jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.jūnijam.

Atgādinām, ka visi starptautiskie līgumi un to tulkojumi un atveidojumi latviešu valodā tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv), un tā ir oficiālā publikācija.

 

Datu kvalitāte

Starptautisko līgumu sistematizāciju (uzskaiti) veic Ārlietu ministrija, pievienojot tiem papildu ziņas (informatīvos kritērijus) un šādi paplašinot atlases un lietošanas iespējas. Tas notiek, pamatojoties uz likumu“Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” un atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra noteikumiem Nr.101 “Starptautisko līgumu uzskaites un tiesību aktu sistematizācijas noteikumi”.

Datu kvalitāti garantē Ārlietu ministrijas speciālisti, kuri nepastarpināti informāciju ievada Oficiālo publikāciju informācijas sistēmā (tās pārzine ir Tieslietu ministrija).

Savukārt oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” (kā Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas turētājs) nodrošina šim darbam nepieciešamo tehnisko platformu un sistematizētā satura pieejamību Likumi.lv.


Plašāk par pārejas posmu, lietošanas un atlases iespējām - Likumi.lv "Aktualitātēs"

Foto no atvēršanas pasākuma (avots - Ārlietu ministrija)