Vietnē likumi.lv pievienota sasaiste ar ES Tiesas spriedumiem

2022. gada 10. augusts

Publicitātes attēls.

Tieslietu ministrija sadarbībā ar oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis" sagatavojusi Latvijas juristiem nozīmīgu jaunievedumu, vietnes likumi.lv tiesību aktu atvērumos pievienojot saistītos Eiropas Savienības Tiesas spriedumus.


Viena no idejas autorēm, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele norāda: “Latvijas tiesību telpa un tiesību piemērotājs ir ciešā sazobē ar Eiropas Savienības tiesībām, tādēļ bija absolūti nepieciešams vietnē likumi.lv veidot norādes arī uz Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, padarot mūsu tiesisko telpu vēl eiropeiskāku. Esmu pateicīga Tieslietu ministrijai un Latvijas Vēstnesim par idejas efektīvu īstenošanu”.

Līdz 10. augustam vietnē likumi.lv ir ievietoti 59 Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, kas piesaistīti 89 Latvijas tiesību aktiem. Tādējādi likumi.lv tiesību akta atvērumā saistīto dokumentu kopa līdztekus Satversmes tiesas nolēmumiem un Augstākās tiesas atziņām ir papildināta ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem, kas attiecas uz konkrētā tiesību akta interpretāciju un piemērošanu.

“Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, piemērojot Eiropas Savienības tiesības, ir ikdienas instruments visu jomu juristiem. Tāpēc esmu patiesi priecīga, ka kopīgais darbs šodien nes augļus un mēs speram nozīmīgu soli, lai atvieglotu piekļuvi būtiskākajiem tiesas spriedumiem un integrētu tos mūsu ikdienas darbā,” atzīmē Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāte Laila Medina.

Šobrīd vietnē ir pieejami spriedumi no Eiropas Savienības Tiesas judikatūras 2022. gada biļeteniem un spriedumi, kas 2022. gadā ir pasludināti lietās, kurās ir piedalījusies Latvija. Plānots, ka līdz šī gada beigām vietnē likumi.lv tiks pievienoti arī visi iepriekšējie Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, kas ir pasludināti lietās, kurās piedalījusies Latvija.

"Vienmēr esam gandarīti dot likumi.lv lietotājiem vairāk saistīto resursu, kas palīdz izprast tiesību aktos noteikto. Sadarbībā ar Tieslietu ministrijas ekspertiem tiesību aktiem regulāri tiks pievienotas saites uz būtiskākajiem Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem. Ceram, ka tas atvieglos ikdienas darbu tiesību  piemērotājiem, kā arī plašākā sabiedrībā veicinās izpratni par Eiropas Savienības Tiesas darbību," jaunievedumu raksturo VSIA "Latvijas Vēstnesis" Oficiālo publikāciju departamenta direktore Inese Luste.

Plašāka juristu saime ar iespējām, kuras piedāvā Eiropas Savienības tiesu spriedumu sasaiste vietnē likumi.lv, tika iepazīstināta Rīgas Juridiskās augstskolas Vasaras skolas ietvaros, kas veltīta starptautisko un Eiropas Savienības tiesību apguvei.

Piemēri tiesību aktiem, kuriem ir piesaistīti vairāki Eiropas Savienības Tiesas spriedumi: Civilprocesa likumsPievienotās vērtības nodokļa likumsKonkurences likums (atverot tiesību aktu vietnē likumi.lv, skatīt sadaļu Saistītie dokumenti > Eiropas Savienības Tiesas spriedumi).

2022. gadā Eiropas Savienības Tiesa svin savu 70. gadadienu. Savas ilgās pastāvēšanās laikā tā ir veidojusi plašu judikatūru, iedibinot būtiskus Eiropas Savienības tiesību pamatprincipus un ietekmējot dažādus Eiropas Savienības iedzīvotāju dzīves aspektus. Šis projekts ir kopīga dāvana Eiropas Savienības Tiesai tās jubilejas gadā.

 

Pēc Tieslietu ministrijas informācijas