Vortāla www.likumi.lv jaunumi

2009. gada 22. janvāris

Informāciju sagatavoja VSIA „Latvijas Vēstnesis”

„Latvijas Vēstneša” tiesību aktu vortāls www.likumi.lv ir papildināts ar Ministru kabineta (MK) instrukcijām un Valsts prezidenta tiesību aktiem. Jaunās sadaļas piedāvā pilnīgu arhīvu līdz 1993. gadam.

 Iedzīvotājiem būtisko informāciju - likumus un MK noteikumus – vortāls piedāvā to aktuālajās redakcijās, tiesību akti ir konsolidēti un tajos iekļauti visi grozījumi. Atgādinām, ka jaunie grozījumi katra tiesību akta pamattekstā tiek iekļauti līdz to spēkā stāšanās dienai. Tas nozīmē, ka lietotājiem jaunā konsolidētā redakcija ir pieejama grozījumu spēkā stāšanās dienā no pulksten 00.01. Vortāls atgādina, ka tiesību aktu aktuālās redakcijas iedzīvotājiem pieejamas bez maksas. Turklāt īpašs piedāvājums ir sadaļa „Nākotnes redakcijas”. Tajā var iepazīties ar tiesību aktiem, kuros jaunie izsludinātie grozījumi iekļauti pirms to stāšanās spēkā, skaidro vortāla galvenā redaktore Inese Kovaļova.

Aktuālo redakciju sagatavošana ir operatīvs darbs. Piemēram, 2008. gada nogale bija īpaši spraiga, jo decembrī Latvijā tika izsludināti 109 likumi un 153 MK noteikumi, tajā skaitā 140 grozījumu. Neskatoties uz lielo grozījumu skaitu, vortāls tos konsolidēja (iekļāva tiesību aktu pamattekstos) līdz to spēkā stāšanās dienai, nodrošinot, ka iedzīvotājiem visi likumi un MK noteikumi pieejami aktuālajā redakcijā. Vortāls sācis darbu arī pie citu tiesību aktu veidu konsolidēšanas.

Tiesību aktiem ir brīvi pieejamas aktuālās, pamata un nākotnes konsolidētās redakcijas. Savukārt vēstures redakcijas bez maksas var apskatīt ikviens oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” vai „Jurista Vārds” abonents, saņemot brīvpieejas paroli pa bezmaksas tālruni 80006000.

www.likumi.lv ir populārākais tiesību aktu vortāls Latvijā. Apmeklētāju skaits dienā sasniedz 14 000. Vortāla sākumlapā publicēta svaigākā informācija par jaunākajā oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” numurā izsludinātajiem tiesību aktiem.

„Lietotāju aptauja, ko veicām pērnā gada nogalē, liecina, ka vortālu proporcionāli līdzīgās daļās lieto gan juristi, gan cilvēki bez juridiskās izglītības. Turklāt gandrīz pusei vortāla lietotāju tas nepieciešams ikdienas darbā. Aptauja apliecināja, ka lietotāji uzticas vortāla saturam un ka lietotājus apmierina pagājušā gada vasarā veiktā vortāla dizaina maiņa,” aptaujas rezultātu secinājumus raksturo I. Kovaļova.

Vortāls piedāvā ērtas tiesību aktu meklēšanas iespējas gan pēc tiesību akta veida, gan hronoloģiskajos sarakstos pēc publicēšanas, pieņemšanas, spēkā stāšanās vai spēka zaudēšanas datumiem, gan pēc nosaukuma alfabētiskajā sakārtojumā. Visiem tiesību aktiem ir pievienots to statuss ("spēkā esošs", "vēl nav spēkā" vai "zaudējis spēku").

Visai vortāla informācijai, kā arī tiesību aktu elektroniskajām versijām ir informatīvs raksturs.

Uzziņai par VSIA „Latvijas Vēstnesis” (portāls LV.LV - www.lv.lv)

Pamatprodukti ir oficiālais laikraksts “Latvijas Vēstnesis” (laikraksta elektroniskā versija - www.vestnesis.lv) un tiesību aktu vortāls www.likumi.lv. VSIA “Latvijas Vēstnesis” izdod specializēto žurnālu “Jurista Vārds”. Reizi nedēļā klajā nāk laikraksta pielikums “Privatizācija. Zeme. Nekustamais īpašums”. „Latvijas Vēstneša” misija ir cieši sajūgta ar LR Satversmes 90.panta – "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības" – īstenošanu.

Papildinformācijai:
Inese Kovaļova,
 vortāla www.likumi.lv galvenā redaktore
T.: 67310675
www.likumi.lv
inese.kovalova@lv.lv