VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes locekļa amatā ieceļ Daini Mjartānu

2017. gada 1. septembris

Publicitātes attēls. VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdē jaunievēlētais valdes loceklis Dainis Mjartāns.

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (VSIA) "Latvijas Vēstnesis" 30. augusta sēdē valdes locekļa amatā iecelts Dainis Mjartāns, vēstīts Tieslietu ministrijas paziņojumā sabiedrībai.

VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes loceklim Dainim Mjartānam ir profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās, kā arī iegūta ilggadēja pieredze, darbojoties Nacionālās elektronikas plašsaziņas līdzekļu padomē.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs atzīmē: “Uz VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes locekļa amatu pieteicās liels skaits pretendentu, kuri ir augsti kvalificēti nozares speciālisti. Ceru, ka, piesakoties arī uz dažādām amata vietām valsts pārvaldē, būs vērojama tik pat liela interese un tik pat spēcīgi kandidāti kā tas bija šajā konkursā. Novēlu jaunajam VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes loceklim Dainim Mjartānam izturību un veiksmīgi īstenot vienu no būtiskākajiem VSIA “Latvijas Vēstnesis” uzdevumiem – LV portāla satura paplašināšanu, lai nodrošinātu sabiedrības, valsts iestāžu un tiesu informācijas patiesu pieejamību, rast jaunus pakalpojumus, kuri sekmēs VSIA “Latvijas Vēstnesis” attīstību, un lai valsts iedzīvotāji būtu informēti par savām tiesībām, pienākumiem un atbildību.”

Kopumā uz VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes locekļa amatu pieteicās 11 pretendenti, bet uz otro kārtu tika izvirzīti 4 pretendenti. D. Mjartāns konkursa atlases komisijai iesniedza visperspektīvāko redzējumu par VSIA “Latvijas Vēstnesis” tālāku darbību un attīstību.

D. Mjartāns darbu VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes locekļa amatā sāk no 2017. gada 1. septembra.

Papildu informācija:
VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes locekļa amata kandidāti tika vērtēti atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas un par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbības likuma noteiktajām prasībām.

VSIA “Latvijas Vēstnesis” īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā, tajā skaitā izdod žurnālu "Jurista Vārds" un citādi veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts oficiālās informācijas sniegšanu, oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas procesu (OPTIL 14. punkts).

Tieslietu ministrijas informācija