E-iespējas

"Latvijas Vēstnesis" aicina izmantot e-iespējas. 

Oficiālo paziņojumu iesniegšana

Oficiālo paziņojumu (privatizācijas ziņas, paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem u.c.) iesniegšana publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) pieejama elektroniski:

  • e-pasts: slud@lv.lv (ja iesniedzējs lieto drošu e-parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • oficiālā elektroniskā adrese;
  • “Latvijas Pasts” (ierakstīta pasta sūtījuma veidā).

Klientu centra tālrunis jautājumiem: 67898741

Grāmatu un žurnāla iegāda, abonēšana

Tāpat oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” aicina klientus izmantot arī citus tā digitālos pakalpojumus:

Lasītāju servisa kontakti saziņai un jautājumiem: 67311161, abonenti@lv.lv.