Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS

LR Satversme un tulkojumi astoņās valodās. Klajā nāk jubilejai veltīts izdevums

11.06.2012.

Foto: Māris Kaparkalējs, LV portāls „Satversme vienmēr ir līdzās Latvijas valstiskumam, vēstot un liecinot par dažādu laikmetu Latvijas patriotu un valstsvīru centieniem, panākumiem un arī kļūdām. Šajā ziņā var norādīt, ka latviešu valodā konstitūcijas jeb pamatlikuma apzīmēšanai ir radīts atsevišķs vārds, kas raksturīgs tikai latviešu valodai. Jaunlatviešu kustības sabiedriskais darbinieks Kronvaldu Atis 1869. gadā ierosināja konstitūcijas apzīmēšanai lietot jaunvārdu “satversme”. Šo vārdu viņš veidojis no verba “tvert”,” tā par jēdzienu Satversme izdevumā raksta Dr.iur J.Pleps.

„Latvijas tauta savā brīvi vēlētā Satversmes sapulcē ir nolēmusi sev šādu valsts Satversmi: (..)”
 
/ šādi sākas Latvijas Satversmes Sapulces 1922. gada 15. februāra kopsēdē pieņemtā
Latvijas Republikas Satversme/

Latvijas Republikas Satversme (turpmāk – Satversme) ir pieņemta 1922. gada 15. februārī, izsludināta 1922. gada 30. jūnijā oficiālajā laikrakstā „Valdības Vēstnesī” un stājusies spēkā 1922. gada 7. novembrī. Pēc neatkarības atjaunošanas Latvija apzināti izšķīrās atjaunot arī savas vienīgās konstitūcijas darbību.

Satversme joprojām ir mūsu valsts konstitucionālās iekārtas pamats. 2012.gadā atzīmējam mūsu valsts pamatlikuma 90 gadu jubileju.

Šajās dienās klajā nāk izdevums „Latvijas Republikas Satversme”, kura atvēršanas svētki notiks 13.jūnijā Saeimā. Grāmatas unikalitāti iezīmē ne vien fakts, ka svinam Satversmes 90 gadu jubileju un tā ir kā cieņas apliecinājums valsts pamatlikumam un tā pamatu licējiem, bet arī jaunā izdevuma satura kvalitātes – Satversme ilustrācijās (arī tās pirmā oficiālā publikācija) un Latvijas pamatlikuma tulkojums astoņās valodās.  Īpašs gandarījums, ka ar šo izdevumu beidzot dienasgaismu ierauga konstitūcijas tulkojumi lībiešu valodā un latgaliešu rakstu valodā.

Pie šī projekta izdevējs „Latvijas Vēstnesis” strādāja kopš pērnā gada rudens, kad izlolota ideja par Satversmes 90 gadu jubilejai veltītu izdevumu.

 • Izdevuma zinātniskie redaktori: Prof. Dr.iur. Romāns Apsītis, Dr.iur. Jānis Pleps
 • Redaktores: Māra Keiša, Gita Kronberga
 • Mākslinieks Juris Petraškevičs

 

Ar ko īpašs jubilejas izdevums?

 • Satversmei ir 90 gadu, tā ir viena no vecākajām dzīvajām konstitūcijām Eiropā, turklāt, neskatoties uz vecumu un vēsturisko pārrāvumu (Ulmaņa realizētā apturēšana, padomju un vācu okupācija), tā efektīvi darbojas;
 • Šajā izdevumā pirmo reizi Satversme tulkota vienā no Latvijas pamattautu - lībiešu – valodā;
 • Šajā izdevumā pirmo reizi Satversme tulkota latgaliešu rakstu valodā, apliecinot cieņu Latgalei kā savdabīgam un valsts identitātei neatņemami būtiskam Latvijas reģionam;
 • Unikālie tulkojumi kaimiņvalstu - igauņu un lietuviešu - valodās ir apliecinājums mūsu īpašajām vēsturiskajām un mūsdienu saitēm;
 • Atjaunotie tulkojumi angļu, franču un vācu valodās - noderēs Satversmes popularizēšanai un studijām Eiropas Savienībā un citās valstīs, kā arī Latvijas diplomātiem un politiķiem kā vērtīga dāvana ārvalstu partneriem;
 • Atjaunotais tulkojums krievu valodā ļaus Satversmi lasīt mūsu lielākajā kaimiņvalstī – Krievijā;
 • Izdevumu bagātina ilustrācijas - vēsturiskas laikmeta liecības par notikumiem, kas ir īpaši Satversmes 90 gadu vēstures kontekstā. Piemēram, divi simboliski attēli:
  • LR Satversmes oficiālā publikācija LR oficiālajā laikrakstā “Valdības Vēstnesis” 1922. gada 30. jūnijā (Nr. 141);
  • LR Satversmes atkārtota oficiālā publikācija LR oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 1993. gada 1. jūlijā (Nr. 43).
  • Vērtīgs bibliogrāfisks un uzziņas avots: apkopotas nozīmīgākās publikācijas par Latvijas Republikas Satversmi.
  • Divi informatīvi un faktogrāfiski bagāti tematiski izklāsti, kas ir gan interesanta lasāmviela, gan izsmeļošs informatīvs avots:
   • J. Pleps. Par Latvijas Republikas Satversmi: vēsture un mūsdienas
   • O. Gerts. Par Latvijas Republikas Satversmes tēviem, pamatu licējiem

 

Ideja dzima rudenī

Izdevēja - valsts SIA „Latvijas Vēstnesis” - valdes priekšsēdētājas un Satversmes 90 gadu jubilejai veltītā izdevuma projekta vadītājas Dainas Ābeles komentārs:

„Satversme ir mūsu valsts ideoloģiskais kodols. Pat šodien, pēc 90 gadiem, Latvijas Satversme veiksmīgi funkcionē kā mūsdienīgas valsts pamatlikums. Mums ir pamats ar to lepoties. Mums, šīs valsts patriotiem, tā ir jāpopularizē, tās saturs jāpadara pieejams arī citu valstu parlamentiem un ekspertiem.

Pagājušajā gadā, rīkojot Eiropas valstu oficiālo izdevēju Forumu [notika 2011.gada septembrī, un to apmeklēja 35 valstu pārstāvji], secinājām, ka mums nav pieejams labi iztulkots, reprezentabls Satversmes izdevums. Tā radās ideja sagaidīt Satversmes 90 gadu dzimšanas dienu tieši ar šādu izdevumu. „Latvijas Vēstneša” ideju atbalstīja Valsts valodas centrs un Satversmes tiesa.

Satversme būs lasāma angļu, franču, vācu, lietuviešu un arī krievu valodā ar koncentrētu atskatu uz Satversmes tapšanas vēsturi, kā arī zinātnisko komentāru. Pirmo reizi Satversme ir tulkota lībiešu valodā, tā būs pieejama arī latgaļu rakstu valodā. Par to paldies Valtam Ernštreitam un Ilzei Spergai! Ir tapis arī pilnīgi jauns Satversmes tulkojums igauņu valodā, ko veica Kertu Kibermane.

Darba gaitā tapis plašs bibliogrāfijas saraksts, kuru gan tā apjoma dēļ šai izdevumā pilnībā iekļaut nebija iespējams. Paldies kolēģiem no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kas palīdzēja šo bibliogrāfijas sarakstu sastādīt! Man ir patiess gandarījums, ka, apvienojot dažādu institūciju spēkus, ir izdevies izdevumu  „Latvijas Republikas Satversme” sagatavot īsi pirms 30.jūnija, kad pirms 90 gadiem pirmo reizi „Valdības Vēstnesī” tika izsludināta Latvijas Republikas Satversme.”

 Valsts prezidents Andris Bērziņš:
„Latvijas Republikas Satversme ir sava laika konstitucionālās domas paraugs. Satversmes lakonisms prasa no lasītāja pietiekamu kompetences līmeni un ļauj panākt saprātīgas politiskās vienošanās tās tiesību normu interpretācijā. Šī īpašība Satversmi patīkami atšķir no vairuma mūsdienu likumu smagnējām, apjomīgajām un neelastīgajām tiesību normām.”

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa:
„Izcilais tiesību zinātnieks profesors Vasilijs Sinaiskis savulaik ir rakstījis, ka konstitūcija ir visu pilsoņu līgums, savā ziņā pat piemineklis, kura tuvumā norimst visas kaislības. Viņš uzsvēris, ka konstitūcija ir tas visiem obligātais miera minimums, bez kura nav iespējama ne tiesiskas valsts, ne kultūras attīstība. Man šķiet, ka šie vārdi skan aktuāli arī šodien. (..)

(..) Jau šodien Satversme ir mūsu identitātes un kultūras zīme. Tāpat kā nenoveco tautasdziesmas un Lielvārdes jostas raksti, es ticu, ka nenovecos arī mūsu Satversme. Katra jauna paaudze tajā atradīs savus vārdus un idejas, un katra jauna paaudze Satversmi rakstīs no jauna savā ikdienā, attieksmē pret valsti un demokrātiskas tiesiskas valsts vērtībām.”

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris:
„Satversme nav nekas tāds, kas pastāv ārpus reālās dzīves un ārpus sabiedrības.(..)

(..) Konstitūcijas nozīmi sabiedrībā raksturo tās respektēšana, ievērošana un piemērošana.

(..) Latvijai ir skaista valsts Satversme. Tās saturā ir ietverti Latvijas tautas centieni un atzītās vērtības. Tas viss ir pateikts skaistā valodā, bez liekiem vārdiem. To mēs droši varam nolikt goda vietā. Mēs varam ar to lepoties.” 

 

Gada laikā: divi unikāli izdevumi

2011.gada decembrī dienasgaismu ieraudzīja vēl kāds izdevums, kas veltīts LR Satversmei un izdots oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” Grāmatu apgādā. Arī šī grāmata, tāpat kā astoņās valodās iztulkotā Satversme, varētu būt noderīga lasāmviela ikvienam, kas interesējas par savām tiesībām un vēlas iegūt jaunas zināšanas.

Satversmes jubilejas gada priekšvakarā tika izdots Latvijas tiesību zinātņu vēsturē pēc sava satura vēl nebijis pētījums konstitucionālajās tiesībās, kura tapšanā savus spēkus bija apvienojuši 37 (!) tiesību speciālisti un zinātnieki. Trīs gadus ilgušā zinātniskā projekta rezultāts ir apjomīgs (864 lpp.) un unikāls izdevums, kas ir veltīts valsts pamatlikuma jaunākajai nodaļai „Cilvēka pamattiesības”. Tā ir grāmata „Latvijas Republikas Satversmes komentāri, VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības”, kuras atvēršanas svētki notika 19.decembrī.

„Vieni no nozīmīgākajiem Satversmes grozījumiem kopš tās pieņemšanas joprojām ir Satversmes 1998.gada 15.oktobra grozījumi, kuri papildina Satversmi ar jaunu – VIII nodaļu. (..) Satversmes papildināšana ar VIII nodaļu ir īpaši būtisks notikums no konstitucionālo tiesību viedokļa, jo personu pamattiesību regulējums no šī brīža tiek ietverts hierarhijas ziņā augstākstāvošajā normatīvajā aktā – valsts konstitūcijā,” tā izdevuma ievadā raksta šī zinātniskā projekta vadītājs LU Juridiskās fakultātes profesors Dr.iur. Ringolds Balodis.

Satversmes VIII nodaļas (tajā ir 28 panti: 89.-116.pants) komentāri izstrādāti pēc vienotām vadlīnijām. Gandrīz visiem ir līdzīga struktūra: ievads, normas ģenēze un saturs.

 

Pateicība

Izdevējs  VSIA “Latvijas Vēstnesis” pateicas par sadarbību: 

 • Valsts prezidenta kancelejai
 • Latvijas Republikas Saeimai
 • Satversmes tiesai
 • Valsts valodas centram
 • Latvijas Nacionālajai bibliotēkai
 • Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam
 • Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkai

 

„Latvijas Vēstneša” informācija

Meklē pēc datuma!

 
 

Oficiālais izdevums

 
 
Oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

Tālrunis67898741
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011, Latvija
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

Ēku novietojums kartē
© VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).