Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS

„Latvijas Vēstnesis” izdod jaunos Satversmes komentārus

14.02.2013.

Attēls: Latvijas Vēstnesis Līdz ar grāmatas iznākšanu ir pabeigts komentārs pie trīs no astoņām Latvijas Republikas Satversmes nodaļām. Projekta ietvaros ir paredzēts pirmo reizi Latvijas vēsturē sniegt Latvijas Republikas Satversmes detalizētu skaidrojumu (komentāru), tādēļ šobrīd tiek gatavoti arī citu Satversmes nodaļu komentāri. Grāmata iznāk Latvijas Universitātes zinātniska projekta ietvaros.

Īpašā dienā īpašs notikums: 15. februārī, Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 91.gadadienā, Augstākajā tiesā notiks unikāla izdevuma atvēršanas svētki.

"Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā klajā laisti jaunie Latvijas Republikas Satversmes komentāri, veltīti divām valsts pamatlikuma nodaļām.

Nacionālās juridiskās kultūras sasniegums - tā pirms pusotra gada publiskajā telpā tika nodevēts pirmais izdevums jeb jaunākās (astotās) Satversmes  nodaļas "Cilvēka pamattiesības" komentāri.

Tagad ceļā pie lasītājiem ir nākamais izdevums, kas plašākai sabiedrībai ir aktuāls un interesants kā jauns, valstiski nozīmīgs informācijas avots.

 

 

Darbs pie izdevuma „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole” ilga divus gadus. Tas ir tupinājums vērienīgajam projektam, kura ietvaros pirmo reizi Latvijas vēsturē iecerēts sniegt Latvijas Republikas Satversmes detalizētu skaidrojumu (komentāru), tādēļ šobrīd tiek gatavoti arī citu Satversmes nodaļu komentāri.

Komentāri ir paredzēti ikvienam interesentam, un tie ir kā tilts uz Satversmi, konstitucionālo normu satura izpratni. Citējot priekšvārda rindas: „Satversmes šarms slēpjas ne vien senajā pieņemšanas gadskaitlī, bet arī unikālajā iespējā to piemērot par spīti gadsimtu ritumam. Valsts pārvalde – tāda, kāda tā bija pagājušā gadsimta divdesmitajos gados un šobrīd, - ir līdzīga vien principos, bet ne praktiskajā, ikdienas dzīvē. Acīmredzot mūs glābusi Satversmes lakoniskā frazeoloģija, kas ļāvusi mums interpretēt konstitucionālās normas atbilstīgi realitātei.” [1]


Divu Satversmes nodaļu komentāri

Jaunā Satversmes komentāru grāmata ir VI un VII nodaļas komentārs, un katrai nodaļai – gan par tiesu, gan Valsts kontroli - ir savs ievads jeb „oriģināls un patstāvīgs pētījums, kurā analizēta attiecīgā institūta ideja un attīstība Latvijā.” [2]

"Likumu komentāri ir viegli uztverams, pārskatāms un tādēļ populārs juridiskās literatūras žanrs," izdevuma metodoloģiskajās piezīmēs skaidro projekta zinātniskais līdzstrādnieks, Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes lektors, tiesību zinātņu doktors Edvīns Danovskis, norādot, ka „Latvijas tiesību zinātnē vēl nav nostiprinājušās stabilas komentāru rakstīšanas tradīcijas” [3] un šo Satversmes komentāru stils ir zinātniskās redkolēģijas un autoru kopdarba rezultāts.

"1922. gada 15. februāra Satversme šobrīd ir sa­augusi ar mūsu valstiskumu un nav atdalāma no latviešu tautas nacionālās identitātes un pašapziņas. Tas ir dubults guvums – liekot lietā savas prasmes, izrādīt cieņu pret savas valsts konstitucionālajām vērtībām," grāmatas ievadā raksta projekta zinātniskais vadītājs Ringolds Balodis, piebilstot, ka „lai gan komentētāja pienākums ir precīzi atainot konstitucionālās normas saturu, to nedrīkst uztvert arī kā sausu hronista rutīnas darbu – konstitūcijas interpretācijai ir jābūt atvērtai laika garam.” [4]

 
Zinātniskais projekts turpinās

Līdz ar grāmatas iznākšanu ir pabeigts komentārs pie trīs no astoņām Latvijas Republikas Satversmes nodaļām. Atgādinām, ka VIII nodaļas (Cilvēka pamattiesības) komentāri „Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā klajā nāca 2011.gadā.

Arī jaunais izdevums iznāk LU zinātniska projekta ietvaros. Lielākā daļa no projektā iesaistītajiem autoriem ir LU Juridiskās fakultātes augsti kvalificētie mācībspēki.

Satversmes komentāru zinātniskā projekta vadītājs ir Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, profesors Ringolds Balodis, bet projekta ietvaros kopumā savus spēkus ir apvienojuši jau četrdesmit pieci pieredzējuši juristi (Egīls Levits, Ineta Ziemele, Veronika Krūmiņa, Romāns Apsītis, Tālavs Jundzis, Kaspars Balodis, Anita Rodiņa, Annija Kārkliņa, Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Gunārs Kusiņš, Gunārs Kūtris, Mārtiņš Paparinskis, Jānis Pleps, Inese Lībiņa- Egner, Artūrs Kučs, Anita Kovaļevska, Jānis Neimanis,  Ilma Čepāne, Mārcis Krūmiņš, Agris Bitāns, Artis Stucka, Inese Ņikuļceva, Andrejs Judins, un daudzi citi).

Jaunā izdevuma redkolēģijā darbojās Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris (redkolēģijas vadītājs), bijusī valsts kontroliere Inguna Sudraba, profesore un Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova, profesors Aivars Endziņš un profesors Jānis Rozenfelds.

Grāmatas pirmās nodaļas ievada autore ir Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, otrās -  I.Sudraba.  Komentāru autori un līdzautori - skat. zemāk uzziņmateriālā. 


Atvēršanas svētki

Grāmatas atvēršanas svētki notiks piektdien, 15.februārī pulksten Augstākajā tiesā (Rīgā, Brīvības bulvārī 36). Ierobežotā vietu skaita dēļ ieeja pasākumā ir tikai ar ielūgumiem.

Tas, ka šīs grāmatas atvēršana notiek vēsturiskajā Tiesu pilī un tiesas zālē, kur ikdienā tiek skatītas tiesu lietas, ir likumsakarīgi, jo viena no izdevumā komentētajām nodaļām ir Satversmes VI nodaļa, kurā konstitucionāli nostiprināts tiesu varas atzars.

Grāmatas atvēršanas svētkus ar uzrunu atklās Valsts prezidents Andris Bērziņš, Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, valsts kontroliere Elita Krūmiņa, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Latvijas Universitātes prorektors, profesors, akadēmiķis Indriķis Muižnieks, Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. 


Satversme grāmatā un grāmatas par Satversmi

„Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgāds laidis klajā vairākus vērtīgus un satura ziņā unikālus izdevumus:

  • Latvijas Republikas Satversmes jubilejas izdevums (Satversme un tās vēstures apskats deviņās valodās)  (raksts; grāmata)

 

 

  • „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības” (raksts ; grāmata)

 

  • „Satversmes iztulkošana”  (autors: Jānis Pleps; grāmata)

 


Īsumā par jauno izdevumu un zinātnisko projektu kopumā

  • Redkolēģija: Satversmes priekšsēdētājs Gunārs Kūtris (redkolēģijas vadītājs), prof., Dr.iur. Aivars Endziņš, prof., Dr.iur. Sanita Osipova, prof., Dr.iur.Jānis Rozenfelds, Augstķās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs,  valsts kontroliere Inguna Sudraba

  • Autori (uzrādīti komentēto Satversmes pantu secībā) : Veronika Krūmiņa (VI nodaļas ievads), Jānis Neimanis (82.pants), Jautrīte Briede (83.pants), Annija Kārkliņa (84.pants), Laila Jurcēna (84.pants), Anita Rodiņa (85.pants), Alla Spale (85.pants), Anita Kovaļevska (86.pants), Inguna Sudraba (VII nodaļas ievads), Ringolds Balodis ( 87. un 88.pants), Edvīns Danovskis (87. un 88.pants)

  • Apjoms: 240  lappuses.

  • Izdevums tapis Latvijas Universitātes zinātniskā projekta (Nr. 2011/ZP-301) ietvaros. Zinātniskais vadītājs profesors, Dr.iur. Ringolds Balodis. Projekta atbalstītāji: Latvijas Republikas Valsts prezidents, Satversmes tiesa, Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte, VSIA „Latvijas Vēstnesis”, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, Valsts kontrole un „Lursoft”

„Latvijas Vēstneša” informācija[1] „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole”. Autoru kolektīvs. Rīgā: Latvijas Vēstnesis, 2013, 5.lpp.

[2] Turpat. 7.lpp.

[3] Turpat. 7.lpp.

[4] Turpat. 5.lpp.

Meklē pēc datuma!

 
 

Oficiālais izdevums

 
 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

Telefons67898741
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

Ēku novietojums kartē
© VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).