Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS

Kriminālprocesa likumam - 10. Klajā nāk divas nozīmīgas grāmatas

14.12.2015.

Foto: Santa Sāmīte

Kriminālprocesa likuma pieņemšanas 10. jubilejas gads Latvijas Universitātē tiks noslēgts ar svinīgu pasākumu. Ceļu pie lasītājiem sāks 2 jauni krājumi, kas izdoti "Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā. To atvēršanas svētki norisināsies 16. decembrī.


Decembrī klajā nākuši 2 nozīmīgi papildinājumi juridiskās literatūras klāstā:

Abu grāmatu atklāšanas svētki norisināsies Kriminālprocesa likuma desmitgadei veltītā svinīgā pasākuma ietvaros 16. decembrī Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā (sākums pulksten 10).

Pēc tam LU Juridiskās fakultātes konferenču zālē turpināsies konference.


Likuma desmitgade

2005. gada 21. aprīlī Saeima pieņēma daudzus gadus tapušo kriminālprocesa likumu (KPL), kas stājās spēkā 2005. gada 1. oktobrī, nomainot kopš padomju laikiem spēkā esošo 1961. gadā pieņemto Kriminālprocesa kodeksu. Pēdējo 10 gadu laikā KPL grozīts 26 reizes. KPL grozījumi veikti galvenokārt trīs apstākļu dēļ:

  • iedzīvinot ES normas;

  • labojot  neprecizitātes, pretrunas un nepilnības;

  • reaģējot uz tiesību piemērošanas praksē apzinātām aktualitātēm.

„Atzīmējot Kriminālprocesa likuma desmitgadi, radās ideja par kādu paliekošāku ieguldījumu - konferenci un monogrāfisku rakstu krājumu par jautājumiem, kas bijuši aktuāli kriminālprocesā pēdējo desmit gadu laikā, ir aktuāli šobrīd un prognozējami saglabās vai iegūs aktualitāti tuvākajos gados,” tā par gaidāmajām norisēm stāsta LU profesore Ārija Meikališa, rakstu krājuma "Kriminālprocesa likumam - 10: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi" zinātniskā redaktore.

Iecere nu rezultējusies rakstu krājumā ar iepriekš nepublicētiem referātiem

Taču arī otra jaunā grāmata ir cieši saistīta ar KPL, izgaismojot pēdējo piecu gadu aktualitātes kriminālprocesa tiesību attīstībā.  

Abus izdevumus recenzējuši Latvijas Zinātnes padomes eksperti juridiskajā zinātnē: Daugavpils tiesas tiesnese, Baltijas Starptautiskās akadēmijas docente, dr.iur. Jana Zīle un Daugavpils Universitātes, profesors, dr.iur. Vitolds Zahars.


Kriminālprocesa likumam – 10: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi

“Pateicoties uzrunāto juristu atsaucībai, rakstu krājums ir tapis un nu tiek nodots lasītāju vērtējumam. Kopumā tajā iekļauti 24 autoru raksti – pirmpublikācijas. Autori pārstāv gan akadēmiskās institūcijas – Latvijas Universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Rēzeknes Augstskolu, gan juridiskās prakses iestādes – Saeimu, Augstāko tiesu, prokuratūru, advokatūru,” tā grāmatas ievadā vēsta monogrāfijas–rakstu krājuma zinātniskā redaktore Ārija Meikališa.

Krājuma autori netika saistīti ar kādu konkrētu kriminālprocesa institūtu, viņi varēja izvēlēties rakstīt par to jautājumu, kas pašiem šķiet pats aktuālākais un par kuru izteiktās domas spētu ieinteresēt arī citus. Tādējādi grāmatā aptverts plašs ar kriminālprocesu saistītu jautājumu loks, kurus saista viens aspekts – aktualitāte mūsdienu apstākļos.

Krājumā apkopotie raksti atklāj mūsdienu kriminālprocesa aktualitātes Latvijā, tādā veidā sniedzot paliekošas liecības arī vēsturei. Tie tapuši, ņemot vērā kriminālprocesuālo normu redakcijas, kādas tās ir spēkā 2015. gada maijā–jūnijā. Publikācijās paustie viedokļi noderēs visiem, kuru interešu lokā ir kriminālprocesa tiesības.


Kriminālprocess. Raksti. 2010–2015

“2010. gada vasaras sākumā tika atvērta grāmata “Kriminālprocess. Raksti. 2005–2010”, kurā bija apkopoti 35 raksti par kriminālprocesa aktuāliem jautājumiem. Grāmata izpelnījās lielu popularitāti, kas pamudināja mūs turpināt iesākto un sagatavot izdošanai nākamo rakstu krājumu, iekļaujot tajā 24 rakstus, kas tapuši laika posmā no pagājušā rakstu krājuma izdošanas līdz 2015. gada jūnijam,” tā rakstu krājuma priekšvārdā raksta autores Ārija Meikališa un Kristīne Strada-Rozenberga.

Jaunajā krājumā iekļautie raksti atspoguļo galvenās aizvadīto 5 gadu aktualitātes kriminālprocesa tiesību attīstībā. Liela daļa uzmanības tajā veltīta kriminālprocesuālo tiesību normu grozījumiem, to analīzei un vērtējumam. Aktuāls jautājums, kas guvis atspoguļojumu vairākos grāmatā ietvertajos rakstos, saistīts ar cietušo statusu kriminālprocesā.

Vairākas publikācijas veltītas jautājumam par mantas konfiskāciju kriminālprocesa ietvaros, īpaši noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju. Autores pievērsušās arī tādiem jautājumiem kā iztiesāšanas nepārtrauktība, kriminālprocess pret juridisko personu, kriminālprocesuālās tiesību zinātnes nozīme tiesu praksē.

Tāpat kā iepriekšējā grāmatā, arī šajā lasītāju ērtībai pēc katra raksta, kur autores to uzskatījušas par iederīgu, iekļauta Post scriptum sadaļa, kurā īsumā raksturotas izmaiņas Kriminālprocesa likumā, kas ataino notikumus pēc raksta tapšanas. Tādējādi krājumā iekļautie raksti aktualizēti un to lietošana padarīta lasītājiem ērtāka. Grāmata būs noderīgs palīgs kā studiju procesā, tā tiesību zinātnes tālākā attīstībā.

Grāmatas izdotas oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” Gramatu apgādā. Izdevumi tapuši un arī konference noritēs ar Valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)” atbalstu.


“Latvijas Vēstneša” informācija


Meklē pēc datuma!

 
 

Oficiālais izdevums

 
 
Oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

Tālrunis67898741
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011, Latvija
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

Ēku novietojums kartē
© VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).