Aptaujas rezultāti – kā lietotāji vērtē vietnes vestnesis.lv un likumi.lv?

2022. gada 28. novembris

Publicitātes attēls.

Oktobrī tika veikta aptauja, kurā lietotājiem šoreiz bija iespēja izteikties par divām oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" vietnēm – vestnesis.lv (oficiālais izdevums) un likumi.lv (sistematizētie tiesību akti). 

 

Aptaujas rezultāti apkopoti infografikā:  INFOGRAFIKA par aptaujas rezultātiem

Tie pieejami arī LV.LV sadaļā "Pētījumi".  

Aptaujas mērķis bija noskaidrot vietņu lietotāju profilu, apmierinātību ar vietnēm dažādās kategorijās, kā arī vietņu lietošanas paradumus un nepieciešamos uzlabojumus lietotāju ieskatā.  Aptauja notika no 2022. gada 13. oktobra līdz 23. oktobrim. Tajā piedalījās 1220 respondenti.  

Aptaujas rezultāti liecina, ka oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" – vestnesis.lv – lietotāji visaugstāk vērtē vietnes pieejamību un saturu. Lielākā daļu lietotāju, 63% respondentu, neiebilst pret oficiālā izdevuma iznākšanu vairākas reizes dienā, ja tas ir nepieciešams, piemēram, steidzamu likumu izsludināšanai.  

Attiecībā uz tiesību aktu vietni likumi.lv, augstu novērtējumu izpelnās vietnes sistematizācijas kvalitāte, kā arī pieejamība. Liela interese ir par iespēju apskatīt visu pašvaldību, arī novadu, saistošos noteikumus (izmanto 42% aptaujāto lietotāju). Tāpat pieprasīts ir jaunievedums – tiesību aktu sasaiste ar Eiropas Savienības tiesas spriedumiem (izmanto 33% respondentu).  

Tā kā šobrīd ir sākts darbs pie vērienīga projekta – jaunas vietnes izveides, kas nākotnē apvienos abu minēto vietņu saturu, arī par apvienošanu tika noskaidrots lietotāju viedoklis. 71 % aptaujāto piekrīt, ka oficiālajai publikācijai (vestnesis.lv) un sistematizētiem tiesību aktiem (likumi.lv) jābūt pieejamiem līdzās vienā vietnē. 

"Latvijas Vēstnesis" izsaka pateicību respondentiem par iesaisti un interesi oficiālā izdevēja uzturēto vietņu pilnveidē.  

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" uzturētās vietnes – vestnesis.lv un likumi.lv, ir daļa no valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas.  

  • Vietnē vestnesis.lv publicētā informācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicētu tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu.  
  • Vietne likumi.lv ir tiesību aktu vietne, kurā tiek nodrošināta brīva piekļuve Latvijas Republikas tiesību aktiem. 

 

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" informācija