Pētījumi

2023

2022

 • Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" vietņu vestnesis.lv un likumi.lv lietotāju apmierinātības aptauja.
  Pētījuma veicējs − Oficiālo publikāciju departaments, ģenerālā izlase − 1220 respondenti. 
  INFOGRAFIKA par aptaujas rezultātiem

2021

2019

 • Pētījums: Oficiālā publikācija Latvijas tiesiskajā sistēmā
  Pētījums tapis projekta “Vēstnesim100” ietvaros, un tas publiski pieejams ikvienam interesentam PDF formātā. Tā pielikumā − arī nozīmīgāko Latvijas oficiālo izdevumu veidotāju īsas biogrāfijas. Pirmpublikācija − grāmatā “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana”, kas ir fundamentāls pētījums par likumdošanas procesu. 
 • Oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis": vietnes vestnesis.lv lietotāju aptauja 
  Pētījuma veicējs − oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis”, ģenerālā izlase − 714 respondents.
  INFOGRAFIKA par galvenajiem rezultātiem
 • Vietnes likumi.lv lietotāju aptauja 
  Pētījuma veicējs − likumi.lv redakcija, ģenerālā izlase − 3501 respondents.
  INFOGRAFIKA par galvenajiem rezultātiem

2018

2016

2015

 • Tirgus izpēte žurnāla "Jurista Vārds" 2016.−2020. gada attīstības stratēģijas veidošanai
  Pētījuma veicējs − nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences (BISS)", ģenerālā izlase − 12 respondenti (padziļinātās intervijas ar dažādu apakšnozaru juristiem) un 337 respondenti (esošo un topošo juristu kvantitatīva aptauja).
  Pētījuma rezultāti
 • Latvijas iedzīvotāju aptauja par nepieciešamību pēc valsts sniegtās informācijas
  Aptaujas galvenie rezultāti
 • Valsts sniegtās informācijas esošās un potenciālās auditorijas izpēte
  Pētījuma kopsavilkums
 • LV portāla (lvportals.lv) lietotāju aptauja par saturu, lietošanas ērtumu un attīstību
  Pētījuma veicējs − SIA "Aptauju aģentūra", ģenerālā izlase − 1000 respondenti (Latvijas iedzīvotāju kvantitatīva aptauja) un 566 respondenti (lvportals.lv apmeklētāju kvantitatīva aptauja).
  Aptaujas galvenie rezultāti

2013

2011

 • "Uzņēmēju aptauja: VSIA "Latvijas Vēstnesis" sniegto pakalpojumu un to pieprasījuma novērtējums”
  Pētījuma veicējs − sociālo pētījumu aģentūra "Fieldex", ģenerālā izlase − 300 respondenti.
  Pētījuma rezultātu atskaite

2010

 • "Sabiedrības viedoklis par likumu pieejamību” (kā Latvijas iedzīvotāji vērtē normatīvo aktu pieejamību un kādus avotus izmanto)
  Pētījuma veicējs − sociālo pētījumu aģentūra "Fieldex", ģenerālā izlase − 1003 respondenti. Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansējums
  Pētījuma rezutāti

2009

 • Oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis” abonentu apmierinātības aptauja
  Pētījums tika veikts laika posmā no 2009. gada 2. jūlija līdz 16. jūlijam. Sasniegtais izlases apjoms − 292 respondenti.
  Pētījuma rezultāta atskaite