Publiskie pārskati

2023

""Latvijas Vēstneša" finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2023. gadā"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2023. gada pārskats"

"VSIA Latvijas Vēstnesis": 2023. gada 3. ceturkšņa pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2023. gada 2. ceturkšņa pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2023. gada 1. ceturkšņa pārskats"

2022

Pārskats par 2022. gada darbības rezultātiem (informācija iesniegta izvērtēšanai PKC)

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2022. gada pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2022. gada 3. ceturkšņa pārskats"

VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2022. gada 2. ceturkšņa pārskats" 

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2022. gada 1. ceturkšņa pārskats"

2021

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2021. gada pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2021. gada 3. ceturkšņa pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2021. gada 2. ceturkšņa pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2021. gada 1. ceturkšņa pārskats"

2020

Pārskats par 2020. gada darbības rezultātiem (informācija iesniegta izvērtēšanai PKC)​

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2020. gada pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2020. gada 3. ceturkšņa pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2020. gada 2. ceturkšņa pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2020. gada 1. ceturkšņa pārskats"

2019

Pārskats par 2019. gada darbības rezultātiem (informācija iesniegta izvērtēšanai PKC)​

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2019. gada pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2019. gada 3. ceturkšņa pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2019. gada 2. ceturkšņa pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2019. gada 1. ceturkšņa pārskats"

2018

Pārskats par 2018. gada darbības rezultātiem (informācija iesniegta izvērtēšanai PKC)​

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2018. gada pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2018. gada 3. ceturkšņa pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2018. gada 2. ceturkšņa pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2018. gada 1. ceturkšņa pārskats"

2017

Pārskats par 2017. gada darbības rezultātiem (informācija iesniegta izvērtēšanai PKC)​

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2017. gada pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2017. gada 3. ceturkšņa pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2017. gada 2. ceturkšņa pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2017. gada 1. ceturkšņa pārskats"

2016

Pārskats par 2016. gada darbības rezultātiem (informācija iesniegta izvērtēšanai PKC)

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2016. gada pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2016. gada 3. ceturkšņa pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2016. gada 2. ceturkšņa pārskats"

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2016. gada 1. ceturkšņa pārskats"

2015

Pārskats par 2015. gada darbības rezultātiem (informācija iesniegta izvērtēšanai PKC)

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2015. gada pārskats"

2014

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2014. gada pārskats"

Revidenta ziņojums

2013

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2013. gada pārskats"

2012

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2012. gada pārskats"

2011

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2011. gada pārskats"

2010

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2010. gada pārskats"

2009

"VSIA "Latvijas Vēstnesis": 2009. gada pārskats"