Logotipi

Sadaļā izvietoti oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" grafiskā zīme (logotips) un izdevēja uzturētās platformas vietņu – vestnesis.lv (oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis"), likumi.lv (Latvijas Republikas tiesību akti) un lvportals.lv (LV portāls, kas ir palīgs tiesību aktu izpratnē) – un žurnāla "Jurista Vārds" (juristavards.lv) grafiskās zīmes (logotipi).

  • Konsultācijai par grafisko zīmju lietojuma vadlīnijām vai situācijā, ja nepieciešams cits formāts, kas nav publiskots, lūgums sazināties ar "Latvijas Vēstnesi".
  • E-pasts saziņai: info@lv.lv. Attēlā – grafiskā zīme pilnā versijā (izvietojums vienā rindā; ar parindi). Tā ir reģistrēta Patentu valdē un aizsargāta saskaņā ar Preču zīmju likuma noteikumiem. Zīme ir iekļauta Preču zīmju reģistrā ar Nr. M 78 436. 

Izdevēja logo: pilnā versija (.png)

Izdevēja logo: pilnā versija  (.svg)

Izdevēja logo: pilnā versija divās rindās (.png)

Izdevēja logo: pilnā versija divās rindās (.svg)

Izdevēja logo: īsā versija (.png)

Izdevēja logo: īsā versija divās rindās (.png)

Izdevēja logo: īsā versija uz balta fona (.png)

Izdevēja logo līknēs (.ai)

Izmantošanas noteikumi

 


Attēlā – grafiskā zīme pilnā versijā (izvietojums vienā rindā; ar parindi). Tā ir reģistrēta Patentu valdē un aizsargāta saskaņā ar Preču zīmju likuma noteikumiem. Zīme ir iekļauta Preču zīmju reģistrā ar Nr. M 79 097. 

Izdevuma logo: pilnā versija (.png)

Izdevuma logo: pilnā versija (.svg)

Izdevuma logo: pilnā versija divās rindās(.png)

Izdevuma logo: pilnā versija divās rindās (.svg)

Izdevuma logo: īsā versija (.png)

Izdevuma logo: īsā versija uz balta fona (.png)

Izdevuma logo: īsā versija divās rindās (.png)

Izdevuma logo līknēs (.ai)

Izmantošanas noteikumi

 


Attēlā – logo pilnā versijā (ar parindi)

Logo: pilnā versija (.png)

Logo: pilnā versija (.svg)

Logo: īsā versija (.png)

Logo līknēs (.eps)

Izmantošanas noteikumi

 


Attēlā –  logo pilnā versijā  (ar parindi – moto)

Logo: pilnā versija (.png)

Logo: pilnā versija (.svg)

Logo: īsā versija bez moto (.png)

Logo līknēs (.ai)

Izmantošanas noteikumi

 


Attēlā – logo pilnā versijā  (ar parindi – moto)

Logo: pilnā versija (.png)

Logo: pilnā versija (.svg)

Logo: īsā versija bez moto (.png)

Logo līknēs (.eps)