Stratēģija

Oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” nodrošina Latvijas Republikas Satversmes 90. pantā „Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības” garantētās indivīda tiesības un veicina pilsoniskas sabiedrības attīstību.

Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” ilgtermiņa stratēģiskais mērķis – nodrošināt ilgtspējīgas, vispārpieejamas un vienotas informatīvās platformas darbību, kurā nepastarpināti sniegt sabiedrībai nozīmīgu un kvalitatīvu valsts, pilsonisko un tiesisko informāciju, veicinot sabiedrībā izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī kvalitatīvu sabiedrības diskusiju, uzturot atgriezenisko saiti starp sabiedrību un valsti (2020. g. 18. augusta Ministru Kabineta sēdes protokols Nr. 49, 38. §, 7.p.)

"Latvijas Vēstneša" zīmols:
= drošticamība, pirmavots, objektivitāte;
= mūsdienīgums, tehnoloģijas, dinamika;
= valstiskums, cilvēks, patriotisms.

Misija

Latvijas Republikas oficiālais izdevējs – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (VSIA) "Latvijas Vēstnesis" – īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā un, veicinot privātpersonu izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām un pienākumiem, kā arī sabiedrības līdzdalību un normatīvo aktu kvalitāti, nodrošina vienotu valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu (valsts deleģētie uzdevumi – noteikti OPTIL 14. pants 2. daļā).

Vērtības:

 • Komandas darbs − vienotība mērķu izvirzīšanā un to sasniegšanā.
 • Profesionāli, lojāli un radoši darbinieki.
 • Atvērtība jaunām idejām, risinājumiem.
 • Atbildība pret organizāciju un sabiedrību.
 • Partnerība un pozitīvas ambīcijas. 
 • Sociālā atbildība.

Vīzija

 • Mēs esam
  • vienīgais oficiālās publikācijas īstenotājs, vadošais valsts un tiesiskās informācijas avots – drošs un uzticams;
  • uz sadarbību vērsta, sociāli atbildīga un efektīva organizācija ar atpazīstamu zīmolu.
 • Mēs nodrošinām dinamisku, laikmetīgu un lietotājiem draudzīgu informācijas vidi.