Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS
Vēstnesim 100
Oficiālais izdevējs
Integrētā vadības sistēma
Kvalitātes vadības sistēma
Informācijas drošības sistēma
Publiskie iepirkumi
Finanšu informācija
Vēsture
Biežāk uzdotie jautājumi
Viegli lasīt
Rekvizīti

INTEGRĒTĀ VADĪBAS SISTĒMA

 

Oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” savā vadības sistēmā ir integrējis divu standartu principus, kā arī ievēro Eiropas Kvalitātes vadības fonda izcilības modeļa pamatnostādnes.

Lai aizsargātu "Latvijas Vēstneša" pārvaldībā esošo publisko informāciju un iekšējos procesos apritē esošo informāciju, „Latvijas Vēstnesis” ieviesa kvalitātes vadības sistēmu (KVS, 2004. gads), bet, gatavojoties oficiālās elektroniskās publikācijas ieviešanai, pilnveidojās un ieviesa arī informācijas drošības vadības sistēmu (IDVS, 2009. gads). Abas kopā veido integrēto vadības sistēmu (IVS) un savstarpēji viena otru papildina.

Starptautiski atzīti sertifikāti apliecina, ka „Latvijas Vēstneša” integrētā vadības sistēma ir sistemātiska. To katru gadu auditē (uzrauga) gan pašu auditori, gan neatkarīgi eksperti, kas sistēmu atzīst par atbilstošu attiecīgā vadības sistēmas standarta prasībām.

ISO standarti ir starptautiski standarti, kas nosaka principus, kādi būtu jāievēro, lai sasniegtu vēlamos rezultātus un uzlabotu jau esošo vadības sistēmu; nodrošinātu dokumentu un to aprites drošību; palīdzētu saskatīt kļūdas, kā arī noteikt piemērotāko ceļu uz pilnveidošanos.

Šo principu ieviešanu, uzturēšanu un darbības pilnveidošanu apliecina sertifikāti. Pārsertifikācija notiek ik pēc trīs gadiem. Liela nozīme šajā procesā ir darbinieku attieksmei pret savu darbu, izpratnei par darba rezultāta nozīmību un iestādes pamatvērtībām – uzticamību, precizitāti un kvalitāti.

 

IVS apraksts

Vadības sistēmas mērķis ir pastāvīgi pilnveidot uzņēmuma darbību, lai panāktu visu ieinteresēto pušu – klienti, īpašnieki, sadarbības partneri, darbinieki, sabiedrība – apmierinātību, ievērojot saistošās likumdošanas un normatīvās prasības. Vadības sistēmas dokumentētā informācija, kas ir saistoša visiem uzņēmuma darbiniekiem, atspoguļo izveidoto kārtību darbības veikšanai un nosaka prasības darbu izpildei.

“Latvijas Vēstnesī” ir noteikts, aprakstīts un pastāvīgi tiek pilnveidots dokumentu un pasākumu kopums, kuru īstenošana nodrošina KVS un IDVS, tātad IVS noteikto mērķu sasniegšanu.

Izveidotā kvalitātes vadības sistēma atbilst starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2015 “Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības” prasībām un ISO 27001:2013 "Informācijas tehnoloģijas - Drošības tehnikas - Informācijas drošības vadības sistēmas - prasības" prasībām. 

 

IVS politika

• "Latvijas Vēstnesis" ir oficiālais izdevējs, kas īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā, tajā skaitā veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts oficiālās informācijas sniegšanu, oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas procesu.

• Pamatojoties uz ieinteresēto pušu vēlmēm un pieejamiem resursiem, "Latvijas Vēstnesis" izvirza savus mērķus, izstrādā stratēģiju mērķu sasniegšanai, sagatavo ikgadējo darbības plānu un analizē sasniegtos rezultātus. Analīzes rezultātus ņem vērā, nosakot jaunus mērķus vai koriģējot esošos.

• Mērķu sasniegšanai tiek definēti nepieciešamie procesi, kas pastāvīgi tiek mērīti, analizēti un pilnveidoti.

• "Latvijas Vēstnesī" izveidota iekšējā komunikācijas sistēma, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu par mērķiem, darbību plāna izpildi un tās rezultātiem, kā arī fiksē problēmas un apzina pilnveidošanās iespējas.

• Darbības pilnveidošanai regulāri tiek noskaidrota klientu un citu ieinteresēto pušu apmierinātība, un šī informācija tiek ņemta vērā, nosakot darbības mērķus.

• "Latvijas Vēstneša" vadība un darbinieki apzinās, ka viņu rīcībā esošā informācija ir vērtība, kura jāizsargā, šī informācija darba vajadzībām tiek uzglabāta un ir pieejama dažādos veidos (papīra dokumenti, datnes datoros un serveros, ieraksti datu bāzēs, kuras ir informācijas sistēmu sastāvdaļa u. c.).

• IDVS veiksmīgai uzturēšanai ir izveidota "Latvijas Vēstneša" informācijas drošības pārvaldības darba grupa un ir noteikta informācijas drošības pasākumu plānošanas, komunikācijas un kontroles kārtība.

• Regulāri tiek uzturēts un atjaunots risku vadības plāns, risku vērtēšanas metodika un pārskatīti pieļaujamie risku līmeņi (informācijas drošības riski, darbību riski), atbilstoši kuriem tiek plānoti un veikti informācijas aizsardzības un novēršanas pasākumi visos procesos.


Integrētā vadības sistēma

Oficiālais izdevējs strādā atbilstoši divu ISO standartu prasībām.

1. ISO 9001:2015 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības"
Sertifikāts: derīgs līdz 29.04.2019.

2. ISO / IEC 27001:2013 "Informācijas tehnoloģijas - Drošības tehnikas - Informācijas drošības vadības sistēmas - prasības"
Sertifikāts: derīgs līdz 19.10.2018.

1.
no 3
 

“Latvijas Vēstnesis’’ vadības sistēmas darbības sfēra:

  • valsts oficiālās publikācijas un tiesību aktu sistematizēšanas nodrošināšana,
  • tiesību izpratnes veicināšana, 
  • valsts oficiālās informācijas sniegšana – 
    • datu bāzes un informatīvie portāli,
  • izdevējdarbība.
 
 
 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

8000 6000
Bezmaksas informatīvais tālrunis
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

© 2011 VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).

LAPAS KARTE

 
 

Par mums

Vēstnesim 100
Jaunumi
Izdevēja vēsture
Redaktori, vadītāji
Īpašie dokumenti
Video
Oficiālais izdevējs
Misija un vīzija
Stratēģija
Struktūra un valde
Normatīvie akti
Privātuma politika
Pētījumi
Starptautiskā sadarbība
Vakances
Logotipi
Sīkdatnes
Integrētā vadības sistēma
Kvalitātes vadības sistēma
Informācijas drošības sistēma
Publiskie iepirkumi
Visi
Aktuālie
Pabeigtie
Finanšu informācija
Publiskie pārskati
Atalgojums
Ziedojumi
Vēsture
2018 - 2015
2014 - 2010
2009 - 2005
2004 - 2000
1999 - 1992
Biežāk uzdotie jautājumi
Viegli lasīt
Rekvizīti

Aktualitātes

Jaunumi
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Preses relīzes
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Publikācijas
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Vēsture

Oficiālā publikācija

Kontakti

Pakalpojumi

Oficiālie paziņojumi
Iesniegšana
Apliecinājumi
Cenas
Normatīvie akti
Abonēšana / Iegāde
Jurista Vārds (drukātais)
E-žurnāls (e-versija)
Komplekts (drukātais + e-žurnāls)
Rakstu iegāde (1 vai 5)
E-žurnāla iegāde
Kur nopirkt?
Pieteikties e-versijai
Abonēšanas noteikumi
Grāmatas
Grāmatu katalogs
Grāmatu apgāds
Piegāde
Kā nopirkt?
Reklāma
LV portāls
Jurista Vārds
juristavards.lv

RSS

 

RSS ir veids, kā sekot līdzi oficiālā izdevēja jaunumiem. Izvēlieties interesējošo sadaļu un pievienojiet savā RSS lasītājā atbilstošo RSS barotni!

Aktualitātes
Jaunumi Preses relīzes


Piedāvājam arī izmantot RSS barotnes mūsu portālos: Likumi.lv un LV portāls

Lai lietotu RSS, ir vajadzīga īpaša programma — RSS barotņu lasītājs (RSS Feed Reader). Tā nav nepieciešama, ja izmantojat interneta pārlūkprogrammu (piemēram, „Opera”, „Mozilla Firefox”, „Safari”), e-pasta programmu vai interneta resursu, kura programmnodrošinājumā RSS lasītājs jau ir iekļauts.

Ja jums e-pastā ir RSS lasītājs, nospiediet RSS ikonu tajā portāla sadaļā, kuras jaunumus vēlaties saņemt savā RSS lasītājā. Nokopējiet konkrētās sadaļas barotnes adresi un iekopējiet to savā RSS lasītājā.

SAITES

 
 

Valsts institūcijas

 

Oficiālā izdevēja interneta vietnes

Tieslietu sistēma


TM padotības iestādes


Uzņēmējsabiedrības (TM valsts kapitāldaļu turētāja)

Starptautiskie resursi

Citi


NOSŪTĪT ŠO SAITI

 

Kvalitātes vadības sistēma

Jūsu vārds:
Jūsu e-pasts:
* Saņēmēja e-pasts:
Teksts:
Kopija sev: