Vēstnesim 100

Latvijas Republikas oficiālais izdevējs ir tikai pāris nedēļas jaunāks par Latvijas valsti. Proti, 2018. gadā apritēja simts gadi kopš pirmā oficiālā izdevuma – "Pagaidu Valdības Vēstnesis" – iznākšanas 1918. gada 14. decembrī (lēmumu par tā izveidi Pagaidu valdība pieņēma tikai nedēļu iepriekš). Šis valsts un tiesiskās informācijas avots uzskatāms par mūsdienu oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" priekšteci.

Šodien "Latvijas Vēstnesis" ir pieejams elektroniski un palīdz ikvienam uzzināt par savām tiesībām un pienākumiem. Apaļās jubilejas gaidās oficiālais izdevējs kopš 2017. gada rudens īsteno projektu "Vēstnesim100" – tematisko pasākumu un publikāciju ciklu.

Projekts "Vēstnesim 100" – #vēstnesim100 – mūsu artava Latvijas simtgades stāstā, tajā skaitā aktualizējot jautājumu par valsts un tiesisko informāciju kā daļu no demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības informatīvās telpas.

Notikumi, ziņas, publikācijas

Piemēram, 2017. gada  novembrī "Vēstnesim100" zīmē notika "Latvijas Vēstneša" izdotā žurnāla "Jurista Vārds" rīkotā autoru un lasītāju tikšanās Latvijas Universitātes Lielajā aulā,  atzīmējot izdevuma 1000. numuru. Savukārt 2018. gada 2. martā Rīgā ofciālais izdevējs rīkoja konferenci "Runā valsts", kas veltīta valsts komunikācijas jautājumiem demokrātiskas sabiedrības informācijas telpā.

Oficiālā izdevēja vēsture

  • 1918. gada 18. novembris – proklamēta Latvijas valsts.
  • 1918. gada 7. decembris – lēmums par valsts informācijas avota izveidi. Šī diena iezīmē oficiālā izdevēja institūcijas aizsākumus jaunajā Latvijas valstī.
  • 1918. gada 14. decembris – pirmais oficiālā laikraksta "Pagaidu Valdības Vēstnesis" numurs. Pēdējais numurs iznāca 28. decembrī. Kad Rīga nonāca lielinieku rokās, Pagaidu valdība patvēras uz kuģa Liepājā. Pagāja vairāk nekā 7 mēneši, līdz Latvijā atkal sāka iznākt oficiozs.
  • 1920. gada 1. augusts – sāk  iznākt "Valdības Vēstnesis", joprojām kā Latvijas Pagaidu valdības oficiālais laikraksts. No 1920. gada 12. jūnija – kā Latvijas valdības oficiālais laikraksts. Tā iznākšanu reiz ietekmēja tikai burtliču streiks. Okupācijas laiks – atsevišķa vēstures lappuse.
  • 1993. gada 25. februāris – iznāk oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" 1. numurs. Mūsdienās oficiālais izdevums kā periodisks izdevums pieejams vietnē vestnesis.lv. Tas iznāk katru darba dienu un pēc nepieciešamības brīvdienās. To izdod oficiālais izdevējs, ar tādu pašu nosaukumu, "Latvijas Vēstnesis". 

Ar oficiālo izdevumu saprot demokrātiskas un tiesiskas valsts "balsi". Suverēnās varas nesēja – tauta – to izmanto, lai dotu rīkojumu ikvienam tās loceklim pakļauties ar tās priekšstāvju starpniecību noteiktajai tiesiskajai kārtībai. Šodien to izdot uzticēts Latvijas Republikas oficiālajam izdevējam "Latvijas Vēstnesim". Tā funkcijas noteiktas Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā. "Latvijas Vēstnesis" – valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma – vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv un juristavards.lv

Pētījums par oficiālo publikāciju Latvijā (no pirmsākumiem 1918. gadā līdz mūsdienām): oficiālā publikācija Latvijas tiesiskajā sistēmā

Jaunās valsts informācijas pirmavots
"Pagaidu Valdības Vēstnesis": četri numuri
"Valdības Vēstnesis": 1919 - 1940

Iesakām


2017. gada 1. jūlijā apritēja pieci gadi, kopš stājies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums. ​​"Latvijas Vēstneša" darbiniek​u kopbilde par godu šai jubilejai.


2016. gads. Valsts svētkos (īsi pirms Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas) "Latvijas Vēstneša" kolektīvs viesojas Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā.


2012. gads. Par tradīciju kļuvusi oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" darbinieku kopbilde 2. februārī (1993. gadā šajā datumā dibināts ​mūsdienu ​valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis"). Šī tapusi 19. dzimšanas dienā.