1999 – 1992

11.02.1999.
Nāk klajā Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" 1500. numurs.

06.01.1999.
Noslēgts līgums ar Privatizācijas aģentūru. Sāk iznākt autonomizēts "Latvijas Vēstneša" ielikums (sākumā uz A4 formāta 24 lappusēm) "Privatizācija. Zeme. Nekustamais īpašums. Dokumenti un informācija", kura galvenais uzdevums – publicēt oficiālo informāciju par Latvijā privatizācijai nodotajiem nekustamajiem īpašumiem un adekvātus robežu plānus.

28.10.1998.
Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 80. gadadienu, no izdevējfirmas "Rhino De-sign" tiek saņemta "Latvijas Vēstneša" grāmata "Triju Zvaigžņu gaismā" (A4 formāta 376 lappuses, ar pilniem apbalvoto kārtas un alfabētiskiem sarakstiem; Ainas Rozenieces kopota un rediģēta, nobeiguma stadijā Andrim Sproģim organizatoriski piepalīdzot) – otrā monogrāfija par Triju Zvaigžņu ordeņa cilvēkiem, kas šo augstāko valsts uzmanības apliecinājumu saņēmuši pēc tā atjaunošanas 1994. gadā. Tekstos un fotogrāfijās – 103 autoru portretējumi un pašportretējumi).

30.10.1997.
Iznāk (ceturtdienā) "Latvijas Vēstneša" tūkstošais (1000. — 285.) numurs.

03.07.1997.
Sāk iznākt pielikums "Privātīpašums. Privatizācijas un uzņēmējdarbības vēstnesis".

15.10.1996.
Sāk strādāt "Latvijas Vēstneša" kiosks (Preses namiņš) skvērā Bruņinieku un K. Barona ielas stūri.

27.09.1996.
Veicis savas sistēmas izstrādi, nopircis un uzstādījis vajadzīgas iekārtas un ievadījis pirmā numura (Nr. 162/163) tekstus, "Latvijas Vēstnesis" startē internetā. Pēc pusotras nedēļas (08.10.1996., ar Nr. 168/169. – 653/654) nodrošināta pilnīga laikraksta elektroniskā versija.

30.01.1996.
Iznāk (otrdienā) "Latvijas Vēstneša" 500. numurs (Nr. 500/501. – 15/16)

05.06.1995
Iznāk oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" pielikums — mēnešraksts "Zemes Reformas Vēstnesis" (reģistrācijas apliecība Nr. 1830), kas uzņemas turpināt "Valdības Vēstneša" 1920 - 1937. gadu pielikuma "Zemes Ierīcības Vēstnesis" tematiku un tradīciju.

10.05.1995.
Sāk iznākt (trešdienā) jauns "Latvijas Vēstneša" oficiālās fotoinformācijas un informācijas pielikums "Spogulis", kas ar 5. numuru ieplūst pamatlaikraksta kā foto informācijas lappuse vai lappušu atvērums.

21.04.1995.
Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" tiek aizsākta regulāra tematiskā lappuse "Jurista Vārds".

15.08.1994.
"Latvijas Vēstnesis" sāk izdot atsevišķas Latvijas Republikas normatīvo aktu burtnīcas dažādos krāsainos vākos.

18.06.1994.
Valsts prezidents (Guntis Ulmanis) izsludina likumu "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību", kas viennozīmīgi apliecina, ka Latvijā nu ir viens oficiālais laikraksts, un tas ir "Latvijas Vēstnesis": "2. pants. (1) Likumi un citi Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemtie akti tiek izsludināti, tos publicējot valsts valodā oficiālajā preses izdevumā "Latvijas Vēstnesis". (3) Vienīgi publikācija "Latvijas Vēstnesī" un "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā" ir oficiāla.".

28.04.1994.
Sāk iznākt oficiāla laikraksta "Latvijas Vēstnesis" oficiālais pielikums "Latvijas Vēstnesis. Dokumenti" A4 formātā, atsevišķās bezvāku burtnīcās, uz balta ofseta papīra.

25.02.1993.
Iznāk (ceturtdienā) laikraksta "Latvijas Vēstnesis" 1. numurs.

02.02.1993.
Ministru padome izdod lēmumu Nr. 47 "Par valsts uzņēmuma "Latvijas Vēstnesis" nodibināšanu", kas stājas spēkā 13.02.1993. Tas nosaka: "2. (..) valsts uzņēmuma "Latvijas Vēstnesis" pamatdarbības veidi ir: laikraksta "Latvijas Vēstnesis" – Latvijas Republikas oficiālā laikraksta – izdošana, nodrošinot tajā Latvijas Republikas likumu, lēmumu un citu normatīvo aktu, kā arī to skaidrojumu publicēšanu; valsts varas un pārvaldes institūciju un pašvaldību darbības atspoguļošana, kā arī šo institūciju izdoto normatīvo aktu un paziņojumu, tieslietu iestāžu, privatizācijas un tiesu paziņojumu publicēšana; dokumentālas literatūras izdošana; tematisku kopojumu izdošana par statistikas, tieslietu, socioloģijas un citām aktuālām problēmām." 

16.12.1992.
Ministru padome Valdības vadītāja Ivara Godmana vadībā savā sēdē par jaunveidojamā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" organizētāju un galveno redaktoru ieceļ Oskaru Gertu.