2004 – 2000

12.2004.
Sekojot tehnoloģiju un tirgus attīstībai, 2005. gada papīra laikraksta abonentiem tiek piedāvāts lv.lv bezmaksas abonements.

16.11.2004.
Nedēļraksts "Jurista Vārds" iznāk jaunā izskatā, tādējādi turpinot ceļu no vienas lappuses laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (1995. gads) uz patstāvīgu regulāru tiesisko domu un praksi veidojošu izdevumu.

21.05.2004.
Laikraksts "Latvijas Vēstnesis" pirmais no Latvijas masu medijiem saņem "Bureau Veritas Quality" izsniegto kvalitātes vadības sertifikātu kā oficiālu apstiprinājumu par savas darbības atbilstību starptautiskajam kvalitātes standartam ISO 9001:2000.

12.05.2004.
BO VSIA "Latvijas Vēstnesis" nominēts Autortiesību aizsardzības organizācijas "Business Software Alliance" balvai.

01.05.2004.
Lai nodrošinātu normatīvo aktu bāzi Latvijas pilntiesīgai dalībai Eiropas Savienībā, laikraksts iznāk uz 316 lappusēm A3 formātā, kurā publicēti 18 likumi un vairāk nekā 100 Ministru kabineta noteikumu. Šis laikraksts svēra 842 gramus.

02.04.2004.
Iznāk Latvijas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" 3000. numurs. 3001. reizi "Latvijas Vēstnesis" pie lasītājiem dosies nevis otrdienā, kā ierasts, bet pirmdien, 5. aprīlī, un to saņems ne tikai abonenti, bet arī 25 000 Latvijas uzņēmēju.

06.01.2004.
Laikraksts "Latvijas Vēstnesis" sāk iznākt jaunajā A3 formātā ar strukturētu dalījumu A un B daļās. A daļā tiek publicēti likumi, Ministru kabineta noteikumi un citi dokumenti, oficiālā informācija un sludinājumi. Laikraksta B daļa krāsaina.

30.11.2003.
Publiski paziņots, ka ar 2004. gada janvāri laikraksts iznāks A3 jeb tabloīda formātā un būs strukturēts divās daļās.

16.11.2003.
Iznāk pirmais "Jurista Vārds" numurs žurnāla formātā (ar vākiem).

10.2003.
BO VSIA "Latvijas Vēstnesis" saņem datorprogrammu autortiesību aizsardzības organizācijas BSA sertifikātu Nr. 1, kas apliecina, ka organizācijā tiek lietotas tikai legālas datorprogrammas.

25.02.2003.
Laikraksta "Latvijas Vēstnesis" pirmā numura iznākšanas 10. gadadiena.

05.03.2002.
Izsniegta Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļa reģistrācijas apliecība izdevumam "Jurista Vārds".

13.02.2002.
BO VSIA "Latvijas Vēstnesis" personas datu apstrādes sistēmas tiek piereģistrētas Datu valsts inspekcijā.

05.07.2001.
Sāk darboties jaunā "Latvijas Vēstneša" interaktīvā versija internetā ar jaunu domēna nosaukumu lv.lv.

29.06.2001.
Sāk darboties BO VSIA "Latvijas Vēstnesis" izveidotā likumu portāla likumi.lv testa versija.

05.10.2000.
Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis" tiek reorganizēts par bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis". Šajā dienā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tiek reģistrēti BO VSIA "Latvijas Vēstnesis" statūti. Ar tieslietu ministres I. Labuckas 2000. gada 3. oktobra rīkojumu Nr. 1-1/322 par BO SIA "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētāju iecelts Ints Kalniņš.

06.04.2000.
"Jurista Vārds" sāka iznākt A3 formātā kā "Latvijas Vēstneša" pielikums.